Dvojkotúčová uhlová píla UPK 1000

UPK 1000:

Uhlovú pílu UPK 1000 tvorí pevný rám, v ktorom sú k sebe pravouhlo umiestnené dva elektromotory s kotúčovými pílami. Kotúčové píly sú pohyblivé vo vertikálnom i horizontálnom smere. Parametre rezu, to znamená vzájomná poloha píl, sú počítačovo riadené z ovládacieho panela. Pod rámom je inštalovaná koľajová dráha, po ktorej sa pohybuje vozík s guľatinou. Koľajová dráha sa skladá z modulov dlhých 3m. Podľa požiadaviek zákazníka je možné dodať UPK 1000 s dĺžkou dráhy 12m, 18m, 24m, prípadne predĺžiť dráhu minimálne o jeden modul.

Účel - použitie:

Stroj je určený pre pozdĺžne pílenie guľatiny mäkkého ako aj tvrdého dreva formou prírezu. Na píle je možné zhotoviť najrozmanitejšie obdĺžnikové profily napr. hranoly, dosky, latky a pod. Túto metódu pílenia umožňujú využiť dva na seba navzájom kolmo uložené pílové kotúče, ktorých rezné plochy sa pretínajú vo virtualnej „spoločnej“ reznej hrane. Píla je svojou jednoduchou konštrukciou a možnosťou rýchleho prestavenia pílových kotúčov vhodná najmä pre malých a stredných podnikateľov so širokým sortimentom výroby.

Ovládací panel:

Dvojkotúčová píla UPK 1000 sa ovláda cez ovládací panel v manuálnom alebo automatickom režime. Prestavovanie kotúčov v horizontálnom aj vertikálnom smere sa robí riadiacim systémom OMRON. Posun vozíka vpravo a vľavo sa riadi páčkovým prepínačom, rýchlosť sa plynule reguluje potenciometrom, resp. reguláciou otáčok motora pohonu vozíka. Zaškolenie obsluhy píly UPK 1000 trvá 3 pracovné smeny.

Prednosti UPK 1000:

Technický popis:

Minimálna dĺžka rezanej guľatiny 700 mm
Maximálna dĺžka rezanej guľatiny 12 000 mm
Optimálna dĺžka rezanej guľatiny 6 000 mm
Minimálny priemer rezanej guľatiny 100 mm
Maximálny priemer rezanej guľatiny 1 000 mm
Rýchlosť posuvu guľatiny regulovateľná (mm/sek.) 0 – 1 000
Presnosť rezu na hrúbku a šírku +/- 0,1 mm
Priemer pílových kotúčov: horizontálny 400 – 550 mm
Priemer pílových kotúčov: vertikálny 400 – 600 mm
Maximálny príkon 40 kW
Výška/Šírka/Dĺžka s dráhou 2 830/2 500/8 875 mm
Hmotnosť stroja (18m verzia) 3850 kg

viac ...

Silné stránky WEPTRADING

  • systémové prístupy k riadeniu kvality
  • kvalifikovaní zamestnanci spoločnosti
  • produktívne technológie
  • výhodné ceny
  • flexibilita

© 2013 Výpočtová technika ZTS Sabinov, a.s.               Mapa stránok